Cenník

Kurz Bratislava Trnava, Žilina,
Banská Bystrica
Nitra, Trenčín, Košice,
Prešov, Poprad
CERUZKA – zákládný kurz kresby, pomocou PMH (2 dni) 96 € 88 € 80 €
opakovaná účasť (kurz Ceruzka) - 1 deň 36 € 36 € 36 €
opakovaná účasť (kurz Ceruzka) - 2 dni 66 € 66 € 66 €
Zdokonaľovací kurz CERUZKA - zameraný na portrét (5 hodín) 30 € - -
KRESBA I. - zdokonaľovací kurz, pomocou PMH (7 hodín) 40 € - -
KRESBA II. - zdokonaľovací kurz (5 hodín) 30 € - -
INVERZNÁ KRESBA (6 hodín) 38 €
ŠTETEC - základný kurz maľby, pomocou PMH 148 € / 126 € * - -
Pastelky – začíname s farbami (3 hodiny) 28 € 28 € 28 €
Pastelky – II. stupeň (4 hodiny) 38 € 38 € 38 €
Pastelky – akvarelové pastelky (4 hodiny) 38 € 38 € 38 €
Pastelky (2 dni) 96 € 88 € 80 €
Pastel – základy (3 hodiny) 28 € 28 € 28 €
Pastel – tematický blok (3 hodiny) 24 € 24 € 24 €
Pastel (1 deň) 49 € 44 € 40 €
Akvarel – základy (4 hodiny) 25 € 25 € 25 €
Akvarel – pre pokročilých (4 hodiny) 25 € 25 € 25 €
Akvarel (1 deň) 40 € 40 € 40 €
DRY BRUSH (6 hodín) 50 € - -
Akryl (podľa typu kurzu - údaje na stránke) podľa typu kurzu - -
Maľba v štýle Pop Art (7 hodín) 52 € / 35 € * - -
Kurz kreslenia "A" (pre deti a tínejdžerov) (8 hodín) 50 € - -
Kurz kreslenia "B" (pre deti a tínejdžerov) (3 hodiny) 10 € - 1 blok - -
Kurz Fotografie I. 45 € / 28 € * - -
Kurz Fotografie II. 57 € / 40 € * - -
Večerný ateliér (Ut) 10 € /12 € - 1 vstup - -
Maľovanie na tričko (1 deň) 30 € / 25 € * - -
Pestrofarebný svet I. (pre deti a tínejdžerov) (3 hodiny) 15 € - -
Pestrofarebný svet II. (pre deti a tínejdžerov) (3 hodiny) 15 € - -
Umenie ulice (pre deti a tínejdžerov) ( 3 hodiny) 15 € - -
UHOL (1 deň) 45 €
UHOL (2 dni) 90 € / 75 € * - -

*) Cena stanovená pre klienta SERAFIN-u (= min. 1 absolvovaný kurz u nás)

Nezabudnite kliknúť i na VAŠE ZĽAVY:-)

Pre všetky tematické bloky platí podmienka, že účastník musí predtým absolvovať základný blok v jednotlivých technikách. Všetky tematické bloky je možné absolvovať i opakovane:-).