Ako darovať

Chcete niekomu darovať konkrétny kurz?

Vyberte si, ktorý kurz to bude, a potom nám túto informáciu zatelefonujte alebo pošlite emailom. Čo od Vás budeme potrebovať? Meno obdarovaného, meno darcu (=Vaše), Vaše telefónne číslo a emailovú adresu, druh vybraného kurzu a termín kurzu, pokiaľ ho už máte vybraný (ak nie, nevadí, certifikát vystavíme na dobu platnosti pol roka, resp. jeden rok a obdarovaný bude mať dostatok času na výber). Vyplnený darčekový certifikát Vám následne pošleme emailom, takže si ho môžete sami vytlačiť. Zostáva vybaviť úhradu (číslo účtu a variabilný symbol Vám emailom zašleme spolu s certifikátom).

Chcete niekomu na kurz prispieť?

Žiaden problém, postup je rovnaký ako v predchádzajúcom bode, t.j. informáciu nám zatelefonujte alebo pošlite emailom. Čo od Vás budeme potrebovať? Meno obdarovaného, meno darcu (=Vaše), Vaše telefónne číslo a emailovú adresu, informáciu v akej hodnote budete certifikát požadovať a koľko kusov (výber z možností: 10 Eur, 20 Eur, 30 Eur, 50 Eur). Certifikát vystavíme na dobu platnosti 6 až 12 mesiacov. Vyplnený darčekový certifikát Vám následne pošleme emailom, takže si ho môžete sami vytlačiť. Zostáva vybaviť úhradu (číslo účtu a variabilný symbol Vám emailom zašleme spolu s certifikátom).

Darčekový certifikát je univerzálny a ak chcete niekomu urobiť radosť a netušíte, čo by sa mu páčilo, obdarovaný si bude môcť zvoliť kurz, ktorý bude pre neho najvhodnejší.

Pre všetky darčekové certifikáty platí:

Darčekový certifikát sa stáva platným po jeho uhradení a má platnosť max. 6 mesiacov až jeden rok od dátumu jeho vystavenia. Termín kurzu si obdarovaný môže vybrať sám.

Kontakt na nás:
Telefonní číslo: +421 905 501 764
Email: maria@kkserafin.sk

Darčekový certifikát

cena kurzu podľa cenníka
alebo v hodnote: 10 Eur, 20 Eur, 30 Eur, 50 Eur