Hľadáme spolupracovníkov

Hľadáme nových spolupracovníkov k zorganizovaniu našich kurzov i vo Vašom meste! Spolupráca na báze finančnej odmeny.

Máte skupinu ľudí či už z vášho okolia alebo z pracovného kolektívu, máte možnosť využitia priestoru k usporiadaniu kurzu len pre vás?

Napíšte nám na: info@kkserafin.sk, ozveme sa vám a budeme s vami hovoriť o ďalších podrobnostiach. Ďakujeme!


Hľadáme lektorku/lektora.

Vieme ponúknuť zaujímavú formu spolupráce (žiaľ, nie trvalý pracovný pomer) a zároveň možnosti ako uplatniť svoje individuálne
nápady a návrhy v oblasti tvorby.
Uvítame, ak záujemkyňa/záujemca dostatočne ovláda kresbu a maľbu (viaceré techniky) a uvedené môže aj zdokumentovať.

Nie je pritom dôležité, či máte vyštudované výtvarné umenie alebo ste zbierali skúsenosti iným spôsobom, u inštitúcie či individuálne.
Dôležitá je vaša tvorba, vzťah k umeniu a najmä schopnosť vedieť odovzdať svoje skúsenosti ostatným.
Spolupráca môže vzniknúť od termínu podľa vzájomnej dohody
Kurzy prebiehajú v Bratislave, resp. v iných mestách SR, podľa dohody.
Životopisy, spolu s fotografiou zasielajte na: info@kkserafin.sk