Kurzy

Večerný ateliér

Ateliér voľnej tvorby

Mám „svoj“ ateliér a môžem tam dochádzať:-)

Návšteva večerného ateliéru (VA) je určená všetkým, ktorí si chcú maľovať, kresliť a tvoriť svoj vlastný obraz, pod odborným dohľadom lektora. Je preto úplne jedno, či do ateliéru zavíta akvarelista, kresliar alebo ten, kto rád pracuje s akrylom.

Ateliér je určený práve tým z vás, ktorí už absolvovali niektorý náš kurz/kurzy a túžia dochádzať ďalej a rozvíjať svoje zručnosti, učiť sa od lektorov, učiť sa navzájom a stráviť podvečer so "svojou" skupinou. UPOZORNENIE: nejedná sa o kurz a teda ani o výučbu.

Ak nemáte čas či chuť hľadať vhodnú predlohu ku kresba a maľbe, ani tým sa nemusíte trápiť. U nás je pre každú z techník dostupný veľký počet rôznych predlôh, ktoré neustále obmieňame.

Môžete si doniesť i vlastné, rozpracované práce a v ateliéri prácu prekonzultovať a potom aj dokončiť... skrátka - voľná tvorba.
Námet pritom nemusíte dokončiť počas jedinej lekcie.

U nás nezvoní:-), takže prísť i odísť môžete počas VA kedykoľvek.

Upozornenie: Kurzy sú určené všetkým záujemcom od 13 rokov veku.

VA začína o 17:00 hod. a končí o 20:00 hod.

Cena VA:
A) Kresba (ceruzka, uhol, pastelky, pastel)
30 Eur/3 vstupy, t.j. 3 vstupy po 3 hodinách (á 60 min.), vrátane pomôcok, materiálu a občerstvenia – káva, čaj), t.j. len 3,33 Eur/hod.

B) Maľba (akvarel, akryl)
36 Eur/3 vstupy, t.j. 3 vstupy po 3 hodinách (á 60 min.), vrátane pomôcok, materiálu a občerstvenia – káva, čaj), t.j. len 4 Eur/hod.

C) 12,- Eur/individuálny vstup, t.j. 3 hodiny (á 60 min.), vrátane pomôcok, materiálu a občerstvenia – káva, čaj).

Aj na tento kurz môžete uplatniť poukážky Sodexo, Chèque Déjeuner(=Up) a Edenred. Pri platbe poukážkami uveďte tuto skutočnosť v elektronickej prihláške do kolonky „poznámka“.

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NÁS KONTAKTUJTE NA TEL. ČÍSLE 0905 501 764 ALEBO NA info@kkserafin.sk. Ďakujeme.


Workshop – Plenér/kresba

Trvanie kurzu: 3 workshopy (celkom 9 hodín), každý od 10:00 do 13:00 hod. (t.j. 3 hodiny).
Kurz vedie skúsená lektorka p. Dominika Weissová.

Workshop je učený všetkým, ktorých láka kresba v prírode. Počas workshopov/seminárov zažijete teóriu ale i prostredie neďalekého parku. Plenér (z fr. plein air = voľná príroda) je maľovanie vo voľnej prírode priamo pred krajinným motívom alebo obraz takto namaľovaný.

Program:

1. workshop: Plenér – stromy (Detail a park – rudka)
2. workshop: Plenér – mestské prostredie (okolitá architektúra – ceruzka)
3. workshop: Plenér – architektúra a príroda /maľba podľa predchádzajúcich hodín

Harmonogram:

10:00 - 10:30: Úvod, stretnutie v učebni (Serafin), plán workshopu a vychádzka von
10:30 - 10:35: Hľadanie a výber vhodného námetu, rozbor, odporúčania
10:35 - 13:00: Kresba – kreslí sa viacero obrazov, za výdatnej a fundovanej pomoci lektora
cca 12:30 návrat do učebne - prezentácia diel, odporúčania, záver workshopu

Pre koho je Workshop-Plenér/kresba určený? Určený je pre absolventov Základného kurzu Ceruzka alebo iných výtvarných kurzov, teda pre mierne pokročilých frekventantov.

! Upozornenie: jednotlivé workshopy, ktoré v rámci vypísaného kurzu neabsolvujete, nie je možné presúvať do iného termínu.

Kedy: Termín/termíny nájdete v tabuľke nižšie.

Cena:
a) za 3 vstupy: 50,- Eur, t.j. l e n 5,55 Eur/hodina (vrátane pomôcok a občerstvenia – káva, čaj).
Táto cena je platná pre klienta Serafinu, ktorý u nás absolvoval min. 1 kurz.

b) za 3 vstupy: 60,- Eur, t.j. 6,66 Eur/hodina. (vrátane pomôcok a občerstvenia – káva, čaj).

Aj na tento kurz môžete uplatniť poukážky Sodexo, Chèque Déjeuner(=Up) a Edenred.
Pri platbe poukážkami uveďte túto skutočnosť v elektronickej prihláške do kolónky „poznámka“.

Semestrálny kurz: KRESBA - jej obmeny a uplatnenie v tvorbe


Kurz je učený všetkým, ktorí v sebe objavili vytrvalosť, chuť rozložiť si „učivo“ o kresbe na dlhšie obdobie a venovať sa kresbe detailne, možno trvale - v jej rôznych obmenách. Pridanou hodnotou kurzu sú presahy do ďalších techník a neustále objavovanie možností širokého uplatnenia kresby v tvorbe...

Semestrálny kurz je rozložený do 6-tich blokov, dĺžka jedného bloku (vstupu): 3 hodiny.
Celkový rozsah: 18 hodín
Kurz vedie skúsená lektorka p. Dominika Weissová (TU)

1. blok: Kresba ceruzkou – tieňovania (perokresba/ceruza)
Obsah: tieňovanie, odstupňovanie tieňa, tieňovanie s rôznou tvrdosťou ceruziek, typy tieňovania (tvar, materiál).
Finálna práca: vyber prírodného motívu a jeho spracovanie...

2. blok: Kresba ceruzkou – zátišie (tvary, drapéria)
Obsah: pokračovanie v kresbe ceruzkou – zameranie: zátišie. História, štylizovanie, polohy, efekty... perspektíva (základné zákonitosti
Finálna práca: viacero jedinečných cvičení, spracovanie zátišia, s motívmi podľa vlastného výberu...

3. blok: Rýchla kresba - (uhlík/linky)
Obsah: nástroj - uhlík....jeho vlastnosti, rozdiely, fintičky...
Finálna práca: rýchlou kresbou budeme spracovávať tradičný a častý motív a pohráme sa s linkami. Zažijete „nové“ a spoznáte doposiaľ neobjavené...

4. blok: Kresba – portrét (uhlík/rudka)
Obsah: portrét...portrétovanie. Vyskúšame nové médium - rudku. Typy portrétov, model, proporcie tváre, hlavy, meranie, rysy, spracovanie, vek atď. – všetko „hravou“, formou. Zabavíte sa.
Finálna práca: portrétovanie rudkou na formát A3. A motív? No bude tradične-netradičný, ako to už v Serafine býva zvykom.

5. blok: Kresba - figúra
Obsah: ľudské telo ako klasický námet zobrazovania...ako sa popasovať a „pohrať“ s touto výzvou....spracovanie figurálnej kresby.
Finálna práca: kreslenie figúry, s motívom podľa vlastného výberu...

6. blok: Kresba – zátišie/pastel (ovocie)
Obsah: vrátime sa k zátišiu, vyskúšame novú techniku kresby – pastel.
Finálna práca: Kresba zátišia - ľubovoľný motív, formát A3.

Pre koho je semestrálny kurz určený? Určený je pre absolventov Základného kurzu Ceruzka alebo iných výtvarných kurzov, teda pre mierne pokročilých frekventantov.

! Upozornenie: jednotlivé bloky, ktoré v rámci vypísaného kurzu neabsolvujete, nie je možné presúvať do iného termínu.

Kedy: Termín/termíny nájdete v tabuľke nižšie.

Cena:
a) za 6 vstupov: 110,- Eur, t.j. 6,10 Eur/hodina (vrátane pomôcok a občerstvenia – káva, čaj).
Táto cena je platná pre klienta Serafinu, ktorý u nás absolvoval min. 1 kurz.

b) za 6 vstupov: 126,- Eur, t.j. len 7,- Eur/hodina. (vrátane pomôcok a občerstvenia – káva, čaj).

Aj na tento kurz môžete uplatniť poukážky Sodexo, Chèque Déjeuner(=Up) a Edenred. Pri platbe poukážkami uveďte tuto skutočnosť v elektronickej prihláške do kolonky „poznámka“.

Termíny: Večerný ateliér

Bohužiaľ, zatiaľ nie sú naplánované žiadne termíny.
Zaregistrujte svoj e-mail pre automatické zasielanie informácií o nových termínoch. V momente vypísania termínu bude okamžite odoslané upozornenie na zadaný e-mail.