Kurzy

Manažerská škola Zepter International 2011

V dňoch 26.-28.5.2011 sa uskutočnil už II. ročník manažérskej školy firmy Zepter, tento krát za prítomnosti dokonca celej stovky účastníkov! Vlaňajší úspech netradičného training-ového školenia, jeho pretrvávajúce pozitívne dozvuky medzi účastníkmi a v neposlednom rade priaznivý dopad na ich pracovné výsledky, boli impulzom k usporiadaniu tohoročného druhého ročníka.

Záujem o II. ročník bol tak veľký, že konečný počet 100 účastníkov bol len výberom, záujemcov by bolo ešte viac. I tak to pre nás bola z hľadiska organizácie dosť veľká výzva. Sme veľmi potešení touto dôverou, ktorá nás zároveň zaväzuje k neustálemu štúdiu a zdokonaľovaniu netradičných foriem vzdelávania tak, aby i naďalej slúžili k osobnému rastu a rozvoju každého absolventa.


Jitka Francová

Niekoľko slov nám napísala i organizátorka, Training Manager firmy Zepter, pani Jitka Francová:

Boli to pre nás zase dva úžasné dni.

Tým, ktorí kreslili ceruzkou sa otvorili nové obzory v sebadôvere. Prečo si netrúfnuť? Všetko je otázka osobného rozhodnutia, rozvrhnutia, plánovania práce a vytrvalosti. Kto chce, dokáže neuveriteľné veci!

Tí, ktorí sa zúčastnili opakovane a maľovali tentokrát pastelkami, zistili, že svet je FAREBNÝ! K prekvapeniu! A že tu existuje harmónia medzi pracou, osobným a rodinným životom, rovnako ako existuje harmónia medzi farbami. Zistili sme, že občas PRITLAČIŤ ALEBO UBRAŤ môže byť k prospechu.:-) Veľmi si ceníme priateľský prístup všetkých lektoriek.

Skrátka: bolo nás sto a máme vás radi.


< Späť