Loart

Výstava - Obrazy klientov Serafinu

Výstava prác klientov Serafin® Slovensko sa konala v termíne 28.11. – 12.12.2016, v Dome kultúry Ružinov, v Bratislave.
Myšlienka usporiadať Výstavu prác klientov Serafin® Slovensko vznikla spontánne a akosi prirodzene.
Bola vyústením už viac ako 5-ročného pôsobenia spoločnosti  Serafin® na Slovensku. A tak sa stala oslavou tohto „malého“ výročia. Predovšetkým však  bola oslavou ľudskej vôle a snaženia. Vyjadrením pocitov, túžob a naplnených snov.  Priniesla dôkazy toho, že úsilie, vytrvalosť, oddanosť veci a snaha o zdokonaľovanie môžu priniesť nečakané výsledky...

Výstava ponúkla pohľad na obrazy dvadsiatky  autorov – amatérov, ktorí  viac ako ťdesiat  vystavovaných prác tvorili po absolvovaní kurzu/kurzov v Serafin® Slovensko. Sme hrdí  a zároveň nadšení, že ich prvé kroky v objavovaní neznámeho a v nachádzaní uspokojenia z tvorby viedli práve aj cez Serafin®.

Úprimne sa tešíme tomu, že to bol práve aj Serafin®, kto ich „naštartoval“ k tvorbe, ktorej sa dnes pravidelne venujú a tešia sa z nej. Ďakujeme.

Vernisáž výstavy sa konala dňa 28.11.2016, za prítomnosti vystavujúcich autorov, patrónky Sefafinu na Slovensku pani Heleny Krajčiovej, lektorov a pozvaných hostí.

Vo fotodokumentácii nižie nájdete fotografie z vernisáže výstavy, fotografie zo samotnej výstavy ako i fotografie dokumentujúce odovzdanie darovaných obrazov Zariadeniu pre seniorov v Komárne a Onkologickému ústavu sv. Alžbety (OUSA) v Bratislave, za účasti najvyššieho vedenia OUSA, zástupcov obdarovaných oddelení a návštevníkov.

Autorom, ktorí sa rozhodli obrazy po výstave darovať, ešte raz touto cestou vyjadrujeme naše úprimné poďakovanie.

Umiestnenie darovaných obrazov po výstave
1
Pani Helena Krajčiová počas vernisáže výstavy, v rozhovore s vystavujúcimi autormi
Pani Helena Krajčiová počas vernisáže výstavy, v rozhovore s vystavujúcimi autorm
Pani Helena Krajčiová počas vernisáže výstavy, v rozhovore s vystavujúcimi autorm
Pani Helena Krajčiová počas vernisáže výstavy, v rozhovore s vystavujúcimi autorm
Pani Helena Krajčiová
Príhovor patrónky Serafinu SK - pani Heleny Krajčiovej - počas vernisáže výstavy