Loart
Inštitút jazykov a vzdelávania®

Základný kurz Ceruzka

Ukážky kresieb absolventov pred a po kurze.

Před kurzemCeruzka
Kreslenie ceruzkou
Ceruzka
Kreslenie ceruzkou
Ceruzka
Kreslenie ceruzkou
Ceruzka
Ceruzka
Ceruzka
Kreslenie ceruzkou
Ceruzka
Kreslenie ceruzkou
Ceruzka
Kreslenie ceruzkou
Ceruzka
Ceruzka