Loart

Koláž

Koláž má svoje pevné miesto v modernom umení. Svoj pôvod odvodzuje z francúzskeho slova „collage“, čo znamená „lepenie“. Zahŕňa celý rad výtvarných techník v dvoj- i v trojrozmernom priestore. Ako materiál najčastejšie  využíva noviny, časopisy, reprodukcie, fotografie, textil alebo nájdené predmety.

Pojem „koláž“ sa preniesol do ďalších oborov, v ktorých sa používa zostrihanie a spojenie rôznych častí do nového celku. Hovoríme potom o koláži v hudbe, literatúre, fotografii (fotomontáž), filme, v oblasti videoart, reklame, knižnej grafike a ďalších formách úžitkovej tvorby. V sochárstve sa používa pojem asambláž.

Georges Braque v roku 1916 vlepil kúsky tapety imitujúcej dubové drevo do uhlovej kresby Misa s ovocím a pohár a nahradil tak techniku trompe-l'oeil, ktorú používal k navodeniu plasticity.  Pablo Picasso vkomponoval do svojho obrazu Nature-morte à la chaise cannée (1912) kus voskovaného plátna imitujúceho prútený výplet. Toľko o koláži z Wikipedie.

Významným českým kolážistom bol básnik a výtvarník Jiří Kolář,  ktorý dal koláži ako umeleckej disciplíne úplne nový rozmer. Medzi ďalšími významnými českými autormi spomenieme Ladislava Nováka, Jana Švankmajera, Věru Janouškovou,  Adolfa Hoffmeistra, Jana Brázdu či Jiřího Hulu.

Možno vychádzať z toho, že slovenská koláž vznikla pod vplyvom tej českej, no prináša so sebou výnimočné, odlišné a pozoruhodné diela, ktoré nájdeme v tvorbe Karola Barona, Andreja Barčíka, Františka Blaža, Ladislava Gudernu, Antona Cepka, Mariana Meška, Vladimíra Popoviča, Jozefa Šturdíka, Alojza Klimu ako u viacerých mladších výtvarníkov,  ktorých tvorba presahuje napr. do oblasti počítačovej grafiky.

Pre väčšinu z nás koláž znamená  spomienku na základnú školu,  keď sme mali vytvoriť napr. "najkrajší zážitok z letných prázdnin" pomocou  koláže. Teda lepšie povedané zlepeninu:-) z fotografií, farebného papiera a pohľadníc. Tí šťastnejší z nás mali i mušličku z Bulharska:-).

​Ale koláž ako výtvarná disciplína je úplne o niečom inom. O premýšľaní, o našich emóciách, predstavách, vnímaní samého seba a okolia. Zbierate, pripravujete, vystrihujete a potom to príde... začnete lepiť, máte predstavu, domaľovávate a zrazu zistíte, že vám „výsledok“ odpovedá na vaše otázky, dielko si samo hovorí, čo chce, núti vás premýšľať a hľadať nielen ten správny útržok papiera, ale hľadať i v samom sebe.

Kúzlu koláže sme prepadli i my...Prepadnite mu spolu s nami.

Čo vás čaká?

Naučíte sa vyberať si vhodné materiály, správne ich použiť, správne zladiť ale aj sa naladiť... Dozviete o možnosti kombinovať techniky koláže. Súčasťou  bude i krátka prednáška o tom,
čo koláž predstavuje a aké je jej miesto vo výtvarnom umení.

Čo vziať so sebou: ostré nožnice, cca 2 kg časopisov najlepšie s rôznou tematikou. Máte doma iba rybárstvo, motorky a včelárstvo? Berte i to:-). Časopisy budú k dispozícii všetkým kurzistom a po skončení zostávajú v Serafin-e pre ďalších z vás.
Neodporúčame reklamné letáky, novinový papier a pod...Zvoľte kvalitné časopisy,  s vyššou gramážou papiera. Začnite si zbierať materiál s predstihom.

Cena: 27 Eur (t.j. len 5,40 Eur/hod.)

Cena: 27 Eur. Aj na tento kurz môžete uplatniť poukážky Sodexo, Chèque Déjeuner(=Up) a Edenred. Pri platbe poukážkami uveďte tuto skutočnosť v elektronickej prihláške do kolonky „poznámka“.

Komentáre

Máte dotaz, alebo se chcete podeliť o zážitok z kurzu?

Vložte svoj komentár na tejto stránke dole.

Termíny: Koláž

Bohužiaľ, zatiaľ nie sú naplánované žiadne termíny.

Zaregistrujte svoj e-mail pre automatické zasielanie informácií o nových termínoch. V momente vypísania termínu bude okamžite odoslané upozornenie na zadaný e-mail.

*E-mail 
Váš tip pre lokalitu  
1 + 1 =

Sledovanie termínov môžete kedykoľvek zrušiť odkazom v e-maile.

CZ Tento kurz sa koná i v Čechách